Szabványok
Felülvizsgálataink során figyelembe vett szabványok
- kivonat -
 • 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
 • 2/2002. (I.23.) BM rendelet
  Tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról
 • 35/1996. (XII.29.) BM rendelet
  Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ)
 • MSZ 2364 szabvány sorozat
  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése
 • MSZ 4852:1977
  Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
 • MSZ 4851-1-6 szabvány sorozat
  Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
 • ME-04-115:1982
  Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása
 • ME-04-124:1979
  Vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára
 • 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet
  Kommunális és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)
 • MSZ EN 1585:2001
  Erősáramú üzemi szabályzat
 • MSZ 13207:2000
  0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

 • MSZ 1600 1-16. szabvány sorozat
  Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.
 • MSZ 172-1:1986
  Érintésvédelmi szabályzat
 • MSZ 172-1:1986/1M(1989)
  Érintésvédelmi szabályzat (módosítás)
 • MSZ 10900:1970 +1 M:1986
  Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata
 • MSZ 453:1987
  Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
 • MSZ 2064-2:1998
  Villamos berendezések irányelvei. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.

 • MSZ EN 60529:2001
  Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)
 • MSZ 595 szabvány sorozat
  Építmények tűzvédelme
 • MSZ 447:1998
  Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás
 • MSZ EN 50110-1...2:1999
  Villamos berendezések üzemeltetése
 • MSZ 1:2002
  Szabványos villamos feszültségek
 • MSZ 171-1:1984
  Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi osztályozás
JOGSZABÁLY ÍRJA ELÔ AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOKAT!
 • A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter joghézagot pótló, régóta várt rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének jogszabállyal történő elrendelése már nagyon időszerű volt, ugyanis a kötelező alkalmazású szabványok megszüntetése - 2001. december - óta a tulajdonosokat, üzemeltetőket konkrétan semmi sem kötelezte e vizsgálatok elvégzésére. A vizsgálatokat leíró MSZ 172-1:1986 szabványt is visszavonták 2003 .februárjában.

  A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, majd a következőket mondja ki:
  • 5/A.§  (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenörző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
  • (2) Az ellenörző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
  • (3) Az időszakos ellenörző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
     a)   áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
     b)   kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
     c)   a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási
            körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
     d)   egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

 • Mint említettük a rendelet hézagpótló - azonban mégis csak szükségmegoldás. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok végleges, teljes körű jogszabályi rendezése - több más villamos biztonsági témakörrel együtt - a kiadás előtt álló Villamos Biztonsági Szabályzatban (VBSZ) lesz megoldva, amelyre már több, mint 10 éve vár a villamos szakma.
  (A VBSZ első tervezetét 1995-ben készítették el a MEE szakemberei).


 • Emlékeztetőül: Az erősáramú villamos berendezések szabványossági felülvizsgálatát (un. tűzvédelmi felülvizsgálatát) és a villámvédelmi felülvizsgálatokat a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról - írja elő a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásától függő gyakorisággal.

  Lektorálta:  Kádár Aba

  Arató Csaba a MEE tagja